Roboty remontowo-budowlane
i modernizacyjne

Remonty budynków koszarowych, użyteczności publicznej oraz zakładów lecznictwa – nasze realizacje

Przedstawiamy Państwu listę obiektów wraz z wyszczególnionymi pracami remontowymi i budowlanymi, które w nich wykonaliśmy. Z naszych usług skorzystały duże instytucje takie jak ministerstwa, urzędy czy fundacje. Zyskaliśmy także zaufanie specjalistycznych placówek lecznictwa, szpitali oraz modernizowaliśmy obiekty Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5

Remont i przebudowa budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Prace remontowe i konserwacyjne w zabytkowym budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmiecie 15/17. Zakres prac obejmował prace tynkarsko – malarskie oraz naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów, Ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa

Wykonanie V etapu modernizacji budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Soczki 1 w Warszawie. Zakres prac obejmował roboty wewnętrzne i zewnętrzne, w tym: roboty rozbiórkowe ścian, wymianę posadzek na podłogi elastyczne i gres, wykonanie okładzin ściennych, malowanie ścian i sufitów z wyrównaniem ich powierzchni, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż sufitu podwieszonego z oświetleniem, malowanie elewacji, chodniki i opaski z kostki Bauma i instalację lamp oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy 03-708 Warszawa ul. Kłopotowskiego 15

Remont systemu monitoringu, wykonanie pełnej wymiany instalacji elektrycznych, niskoprądowych, montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz systemów rejestrujących dla Zespołu Szkół Nr 258 w Warszawie przy ul. Brechta 8.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Zakres prac obejmował wykonanie następujących robót: - odbicie tynków - wymiana wykładziny podłogowej z przygotowaniem podłoża - wykonanie gładzi gipsowej - wykonanie suchych tynków - montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych dwustronnych na stelażu -montaż sufitów podwieszanych - malowanie ścian i sufitów emulsją - malowanie stolarki farbą olejną - malowanie ślusarki farbą olejną - wy miana drzwi -wymiana grzejników c.o. - wymiana przełączników elektrycznych - roboty szklarskie - montaż bramy wjazdowej przesuwnej z automatyką

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w Domu Studenta nr l „Sabinki" Zakres prac obejmował wykonanie następujących robót: -rozbiórka ścian murowanych; skucie tynków -usunięcie istniejącej glazury i terakoty i skucie warstw posadzki -demontaż ścian działowych systemowych -odgrzybienie ścian mechaniczne oraz preparatami chemicznymi -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej -uszczelnienie przejść pionów i poziomów -wykonanie ścian działowych murowanych (bloczki Silka) do wysokości stropu -montaż skrzydeł i ościeżnic drzwiowych -wykonanie nowych tynków -ułożenie glazury i terakoty wg. rysunków -malowanie ścian i stropów -montaż ścianek systemowych z drzwiami do kabin we i prysznicowych typu SOWAN -wykonanie obudowy pionów wentylacyjnych okładziną z płyt gipsowo-kartonowych NIDA firmy Lafarge Gips o klasie odporności ogniowej REI 120 wraz z montażem przeciwpożarowych klap rewizyjnych firmy Rigips o o klasie odporności ogniowej El 60 na każdej kondygnacji -wymiana pionów c.o. oraz grzejników -wymiana pionów ciepłej i zimnej wody ora/ podejść wrą/ / annaturą -wymiana pionów oraz podejść kanalizacyjnych -wymiana urządzeń sanitarnych -wykonanie nowej instalacji ciepła technologicznego -wymiana instalacji oświetlenia -wymiana instalacji gniazd -wykonanie instalacji zasilającej centrale wentylacyjne -wykonanie instalacji sterowania klapami pożarowymi.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Prace remontowe polegające na malowaniu korytarzy w budynku S przy ul. Batorego 8. Zakres prac obejmował: Malowanie powierzchni ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni oraz zabezpieczenie podłóg.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Administracyjno – Gospodarcze, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa

Wykonanie robót budowlanych polegających na: - pracach remontowo – malarskich połączonych z wymianą wykładzin w pomieszczeniach Urzędu m.st. Warszawy na trzecim piętrze z materiałów własnych - wykonaniu klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu m. st. Warszawy na trzecim piętrze, z materiałów własnych, na podstawie projektu wykonanego dla Zamawiającego w budynku przy ul. Niecałej 2/4 w Warszawie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Administracyjno – Gospodarcze, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymiaie grzejników na III piętrze w budynku przy ul. Niecałej 2/4 w Warszawie

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, 03-709 Warszawa, ul. Sierakowskiego 13

Wykonanie robót remontowych pomieszczeń szpitalnych: - klatek schodowych, pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych - robót remontowo – naprawczych w budynkach szpitalnych - przebudowa pomieszczeń magazynowo – technicznych w budynku trafostacji, magazynu i garaży z przeznaczeniem na archiwum

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Remont i modernizacja I Kliniki Choroby Wieńcowej I i II piętro bloku H2 i klatek schodowych ewakuacyjnych (głównej i awaryjnej) bloku H2 w Instytucie Kardiologii ul. Alpejska 42 w Warszawie. Zakres robót: o roboty budowlane i modernizacyjne: (murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, glazurnicze, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,) o roboty instalacyjne cw i zw, kanalizacji, centralnego ogrzewania o wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, o wykonanie instalacji wentylacji wraz z osprzętem, o wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem. o wykonanie instalacji p. poż. o wykonanie instalacji systemu przyzywowego instalacja sieci komputerowych LAN

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, Warszawa

Konserwacja w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej budynków i lokali mieszkalnych, budynków z lokalami użytkowymi oraz budowli terenowych, znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, Warszawa

Remont pomieszczeń biurowych oraz komunikacji parteru, I i II piętra budynku ZGN przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie Roboty remontowe, posadzkarskie, wymiana stolarki drzwiowej, montaż sufitów podwieszanych, montaż szaf, wymiana balustrady schodów, roboty malarskie, wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan.

Fundacja Shalom, Pl. Grzybowski 12/16, Warszawa

Remont i przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby Fundacji Shalom w budynku przy ul. Andersa 15 Warszawie Roboty budowlane konstrukcyjne, posadzkarskie (gres, parkiet), budowlane (sufity podwieszane, roboty murarskie, licowanie ścian płytkami, gładzie, malowanie)roboty instalacyjne c.o., cw zw, kanalizacji, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji,

Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS, ul. Górczewska 89, Warszawa

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału Torakochirurgicznego. Modernizacja łącznika nadziemnego łączącego budynek Szpitala i Przychodni. Remont bloku operacyjnego i nadzoru pooperacyjnego. Roboty rozbiórkowe, roboty remontowo – budowlane, wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji, gazów medycznych, centralnego ogrzewania,

Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” SPZOZ, ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin Jeziorna

Przebudowa pomieszczeń (roboty remontowe – murarskie, malarskie, glazurnicze, posadzki, elektryczne, sanitarne – co, wentylacja, instalacje teletechniczne)na potrzeby Poradni Rehabilitacyjno – Ortopedycznej przy ul. Długiej 40/42.

Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Roboty remontowo – budowlane (rozebranie posadzek z deszczułek, lakierowanie, postawienie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie emulsyjne, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana instalacji elektrycznej).